Realizácia

>  Rodinné domy
>  Bytové domy a byty
>  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
>  Administratívne budovy
>  Polyfunkčné objekty
>  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
>  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
>  Budovy pre obchod a služby
    obchodné priestory
>  Priemyselné budovy sklady
>  Budovy pre školstvo a vzdelávanie

Projekcia

>  Rodinné domy
>  Bytové domy a byty
>  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
>  Administratívne budovy
>  Polyfunkčné objekty
>  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
>  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
>  Budovy pre obchod a služby
    obchodné priestory
>  Priemyselné budovy sklady
>  Budovy pre školstvo a vzdelávanie

Benefity

U nás získate viac než len klimatizáciu

5 rokov záruka

Odborná montáž

Záručný a pozáručný servis

Aktuálny projekt: realizácia
Kaviareň Limbach

Kaviareň Limbach je rozšírením a nadstavením existujúceho zanedbaného objektu. Prvé nadzemné podlažie slúži ako technické zázemie, druhé nadzemné podlažie ponúka priestor pre spoločenské akcie. Projekt rieši montáž a realizáciu vetrania a chladenia prietorov kaviarne a hygienických zariadení.

Objekt:
Budova pre kultúru a na verejnú zábavu - Kaviareň Limbach

Lokalita:
900 91 Limbach

Projekt:
Vetranie a chladenie priestorov kaviarne

Aktuálny projekt: projekcia
Nový Ružinov

Projekt Nový Ružinov sa nachádza v jednej s najobľúbenejších častí Bratislavy, v Ružinove, slúži na bytové účely s možnosťou prenajatia priestoru na obchodné účely na prvom nadzemnom podlaží. Pracujeme na projekte vetrania garáží, chránenej únikovej cesty a vetraní polyfunkčnej časti objektu. Vypracovávame projekt chladenia bytov a kancelárií.

Objekt:
Bytové domy s polyfunkciou - Nový Ružinov

Lokalita:
821 05 Ružinov

Projekt:
Vetranie a chladenie stavby