Cenové ponuky, obhliadky

Ing. Jozef Mazúr

mazur@mplan.sk

+421 948 023 961

Realizácia

Ing. Juraj Horváth

horvath@mplan.sk

+421 948 891 921

Fakturačné údaje

m-plan, s.r.o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka


IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
IČ DPH: SK2023604935
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4407 0400

Referencie

>  Rodinné domy
>  Bytové domy a byty
>  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
>  Administratívne budovy
>  Polyfunkčné objekty
>  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
>  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
>  Budovy pre obchod a služby
    obchodné priestory
>  Priemyselné budovy sklady
>  Budovy pre školstvo a vzdelávanie

Benefity

U nás získate viac než len klimatizáciu

5 rokov záruka

Odborná montáž

Záručný a pozáručný servis

Aktuálny projekt: realizácia
Kaviareň Limbach

Kaviareň Limbach je rozšírením a nadstavením existujúceho zanedbaného objektu. Prvé nadzemné podlažie slúži ako technické zázemie, druhé nadzemné podlažie ponúka priestor pre spoločenské akcie. Projekt rieši montáž a realizáciu vetrania a chladenia prietorov kaviarne a hygienických zariadení.

Objekt:
Budova pre kultúru a na verejnú zábavu - Kaviareň Limbach

Lokalita:
900 91 Limbach

Projekt:
Vetranie a chladenie priestorov kaviarne