Projekcia

Ing. Daniela Mazúrová

mazurova@mplan.sk

+421 908 326 063

Fakturačné údaje

m-plan, s.r.o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka


IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
IČ DPH: SK2023604935
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4407 0400

Referencie

>  Rodinné domy
>  Bytové domy a byty
>  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia
>  Administratívne budovy
>  Polyfunkčné objekty
>  Budovy pre kultúru a na verejnú zábavu
>  Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
>  Budovy pre obchod a služby
    obchodné priestory
>  Priemyselné budovy sklady
>  Budovy pre školstvo a vzdelávanie

Stupne
projektovej
dokumentácie

Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie v čo najkratšom čase a najvyššou kvalitou

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Projekt skutočného vyhotovenia

Aktuálny projekt: projekcia
Nový Ružinov

Projekt Nový Ružinov sa nachádza v jednej s najobľúbenejších častí Bratislavy, v Ružinove, slúži na bytové účely s možnosťou prenajatia priestoru na obchodné účely na prvom nadzemnom podlaží. Pracujeme na projekte vetrania garáží, chránenej únikovej cesty a vetraní polyfunkčnej časti objektu. Vypracovávame projekt chladenia bytov a obchodných priestorov.

Objekt:
Bytové domy s polyfunkciou - Nový Ružinov

Lokalita:
821 05 Ružinov

Projekt:
Vetranie a chladenie danej stavby